Stichting Klippel Trenaunay Nederland is aangesloten bij:Iedereen
------------------------------------------------- SKTN heeft de ANBI status


Facebook


SamenwerkingsverbandHevas


Sturge Weber

SKTN LOGO

Lid/Donateur worden doe je zo


De tijden veranderen in de zorg en in de samenleving. Niets waar we aan gewend waren blijft nog hetzelfde.

Wij als patiëntenvereniging merken dat vooral die veranderingen in de zorg voor veel mensen lastig zijn om mee om te gaan lees verder

Studiemiddag Jeugdartsen 23 november 2017

Samenwerkingsverband aangeboren vasculaire aandoeningen

Samenwerkingsverband aangeboren vasculaire aandoeningen

Stichting Klippel Trenaunay Nederland werkt samen met andere organisaties voor mensen met aangeboren vasculaire aandoeningen. Deze organisaties zijn:

HEVAS

NSWV

Nederlandse vereniging voor mensen met een Wijnvlek of Sturge-Weber syndroom

De 3 verenigingen hebben afgesproken regelmatig de voortgang van de afspraken te evalueren en nieuwe afspraken te maken. We houden u op de hoogte.