Stichting Klippel Trenaunay Nederland is aangesloten bij:Iedereen
------------------------------------------------- SKTN heeft de ANBI status


Facebook


SamenwerkingsverbandHevas


Sturge Weber

SKTN LOGO

Lid/Donateur worden doe je zo


De tijden veranderen in de zorg en in de samenleving. Niets waar we aan gewend waren blijft nog hetzelfde.

Wij als patiëntenvereniging merken dat vooral die veranderingen in de zorg voor veel mensen lastig zijn om mee om te gaan lees verder

Studiemiddag Jeugdartsen 23 november 2017

Lid worden van SKTN

De tijden veranderen in de zorg en in de samenleving. Niets waar we aan gewend waren blijft nog hetzelfde.
Wij, als patiëntenvereniging, merken dat vooral die veranderingen in de zorg voor veel mensen lastig zijn om mee om te gaan.

Bij Stichting Klippel Trenaunay Nederland zijn we dagelijks bezig om vragen te beantwoorden van mensen die last hebben van de veranderingen in de zorg of die vragen hebben over het Syndroom van Klippel Trenaunay. Dat kost tijd en energie, maar als vrijwilligers doen wij dit graag.

Om dit in de toekomst te kunnen blijven doen zoeken wij contact met artsen en verenigingen in de lijn van KT en hopen daarmee een krachtig front te vormen zodat we mensen goed kunnen blijven informeren over de voor hun vaak specifieke zorg en KT. Wij moeten hiervoor wat kosten maken.

Als stichting zonder subsidie zijn we geheel afhankelijk van leden en donateurs.
Bent u nog geen lid, maar draagt u als zorgconsument ons een warm hart toe of bent u die donateur die ziet dat wij goed werk verrichten?
Meldt u dan nu aan, want zonder leden & contributies valt er geen werk te verrichten. Helaas ook niet vrijwillig!

De lidmaatschapscontributie van Stichting Klippel Trenaunay Nederland bedraagt slechts €25,00 per jaar.
Hiervoor kunt altijd een beroep op ons doen met vragen en rekenen op ondersteuning waar nodig.
Tevens krijgt u elk jaar ons contactblad en een uitnodiging voor de jaarlijkse contactdag waar lotgenoten elkaar weer of voor het eerst ontmoeten.
SKTN verzorgt een boeiend programma met interessante sprekers en interactieve sessies.

Nederlandse leden en donateurs kunnen hun financiële bijdrage overmaken op bankrekening NL55RABO0332300404 t.n.v. SKTN.
Een email met naam, adres, postcode en woonplaats kan worden gestuurd naar info@sktn.eu. Graag ‘Lidmaatschap‘ vermelden.

Betalingsmogelijkheid voor Belgische, of andere buitenlandse leden:
Rek.nr. IBAN NL55 RABO 0332 3004 04
Rabobank Terneuzen Sas van Gent, Postbus 22, 4530 AA Terneuzen
BIC RABONL2U

Stichting Klippel-Trenaunay
p/a Heidewegel 20
B- 9180 Moerbeke-Waas
België

In Nederland zijn er veel zorgverzekeraars die uw lidmaatschap van een patiëntenvereniging vergoeden. Op zorgwijzer.nl kunt u kijken of uw verzekeraar ook een vergoeding voor uw lidmaatschap van SKTN geeft.